TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO

TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

TẦM NHÌN:

        Vinphaco trở thành một trong các doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam
trên nền tảng đổi mới không ngừng về công nghệ và tổ chức quản lý.

 

SLOGAN:

        VINPHACO VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG!

 

SỨ MẠNG:

      Vinphaco cung cấp những sản phẩm chất lượng cao bằng sự tận tâm và trách nhiệm
vì sức khỏe cộng đồng.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

      1. Tâm là tư duy và hành động đều hướng tới tạo ra những sản phẩm chất lượng cao
vì sức khỏe cộng đồng.
      2. Trí là không ngừng học hỏi, lao động sáng tạo, tạo ra giá trị khác biệt.
      3. Tín là đảm bảo chất lượng, tiến độ và cam kết với khách hàng, đối tác.
      4. Tốc là thích ứng nhanh với thay đổi của thị trường; thực thi nhanh để tạo ra lợi
thế.
      5. Văn là chuyên nghiệp, nhân văn, đoàn kết và hợp tác cùng phát triển.

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:

      1. CHUYÊN là lao động chuyên nghiệp để có năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc
cao.
      2. TRÁCH là trách nhiệm cao với công việc được giao, với Công ty, khách hàng, đối
tác và cộng đồng.
      3. NĂNG là năng động, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt mục tiêu.
      4. PHÁT là phát triển các thành viên và Công ty về mọi mặt.
      5. SÁNG là sáng tạo, tạo ra giá trị khác biệt, vượt trội.