Thông tin sở hữu - Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc - VINPHACO Trụ sở chính : Số 777, đường Mê Linh, phường Khai Quang, tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Liên hệ : (0211) 3861.233 - Email: vinphaco@vinphaco.vn

Thông tin sở hữu

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

Tên công ty viết bằng Tiếng nước ngoài: VINHPHUC PHARMACEUTICAL JOIN STOCK COMPANY

Tên công ty Viết tắt: VINPHACO

 

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số nhà 777, Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Điện thoại: 02113861233

Email: vinphaco@vinphaco.vn

Website: https://vinphaco.com.vn

 

3. Đăng ký kinh doanh

Mã số thuế: 2500228415

Đăng ký lần đầu: ngày 23 tháng 06 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ: 19, ngày 22 tháng 1 năm 2020

4. Người đại diện:

Họ và tên: Đỗ Văn Doanh

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc.