BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - VINPHACO