Giới thiệu về VINPHACO


Là một đơn vị sản xuất kinh doanh Dược, Vinphaco luôn

Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động.

Vì thế chúng tôi cam kết đóng góp cho sự phát chiển ổn định và bền vững của công ty thông qua những việc làm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và các thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và cho toàn xã hội.


Con người là nguồn tài nguyên quý giá nhất của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc và chúng tôi quyết tâm xây dựng một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, nơi người nhân viên có được cơ hội để phát huy tài năng.


Xem chi tiết

Vinphaco mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp, các cơ sở khám chữa bệnh để cùng phát triển

Sản phẩm nổi bật

ADRENALIN (Hộp 2 vỉ x 5 ống x 1 ml)

Vinphatoxin 10UI (10 UI/ml)

BUCARVIN (20mg / 4ml)

Propara 150 (150mg)

NELCIN 200 (200mg / 2ml)

Lidonalin (36 mg)

Propara 450 (450mg)

Noraderenalin (Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1 ml)