Giới thiệu về VINPHACO

59 năm qua, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc - VINPHACO đã khằng định vị thế và uy tín của một doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam, có chiến lược phát triển bền vững và năng động, có tiềm lực hội nhập để vươn lên tầm khu vực và quốc tế.

Xem chi tiết

Tin tức mới nhất

Vinphaco mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp, các cơ sở khám chữa bệnh để cùng phát triển